افزودنی بتن

مهمترین کاربرد های فوم بتن
کاربرد فوم بتن
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
قیمت فوم بتن
قیمت فوم بتن
اسفند ۱۲, ۱۳۹۹
نمایش همه
افزودنی فوم بتن چیست؟

افزودنی فوم بتن چیست؟

برای تولید بتن به صورت ویژه یک سری افزودنی بتن تولید می شود که در مدل های مختلف حباب هواساز کاهنده، کندگیر کننده، پوزولان، روان کننده و مواد رنگی استفاده می شود. اینطور که مشخص است هر یک از این افزودنی ها دارای موقعیت اجرایی و حداکثر میزان مصرف مخصوصی دارند که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله سعی داریم در ابتدا این مواد افزودنی را معرفی کنیم و سپس روند تولید، انواع آن و همینطور نحوه ساخت و نکات مهم را مورد بررسی قرار دهیم.

افزودنی بتن چیست؟

برای اینکه بتن ها در شرایط خاصی ساخته شوند نیاز به یک سری افزودنی است. این مواد شامل مواد شیمیایی یا معدنی می شود که بر اساس اختلاط بتن به صورت درصدی اجرا می شوند و درصدی از وزن سیمان به وزن بتن اضافه می شود. در واقع به این واسطه برخی از خواص بتن به صورت مطلوبی تغییر می کند. مواد افزودنی فوم بتن بسیار متنوع هستند.

تولید افزودنی بتن در چند حالت صورت می گیرد؟

به طور کلی تولید افزودنی فوم بتن در دو دسته شیمیایی و معدنی دیده می شود. در ادامه به ارائه تعریف کامل این دو روش و نحوه تولید این مواد از  طریق هر یک از |آن ها پرداخته شده است.

تولید افزودنی بتن با مواد شیمیایی

اولین گروه از این دسته مواد افزودنی کاهنده آب مانند روان کننده ها و فوق روان کننده ها هستند. به طور کلی سه هدف در تولید این بتن ها وجود دارد. هدف اول اینکه سبب می شود نسبت آب به سیمان کاهش یابد و کارایی ثابت داشته و مقاومت بالاتری در بتن ایجاد می شود.

دسته دوم افزایش مقدار سیمان به جهت کاهش دمای هیدورا پتاسیوم سیمان است که برای بتن های حجیم بسیار مهم بوده و سبب کارایی ثابت در بتن می شود. دسته سوم نیز سبب افزایش کارایی برای آسان کردن پر کردن مقاطع غیر قابل دسترس می شود.

گروه دوم این افزودنی ها مواد مضاف هوازا است. مواد افزودنی حباب ساز به موادی گفته می شود یک سری حباب های عمدی ریز هوا در بتن ایجاد می کند. ساختار حباب ها باید مناسب و پایدار باشد. مواد حباب زا با آهک موجود در سیمان در مجاورت آب ترکیب می شود و حباب های ریز تولید می گردد.

دسته سوم مواد افزودنی کندگیر کننده است. در واقع این مواد ها با هدف ایجاد تاخیر در گیرش بتن استفاده می شوند. عملکرد آن نیز به شکل مخصوصی است.

تولید افزودنی بتن با مواد معدنی

افزودنی های معدنی بتن در مدل های خنثی و رنگدانه ها، پوزولان ها و افزودنی های شبه سیمانی تولید می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.

نحوه تولید افزودنی بتن

نحوه تولید افزودنی بتن

بیشتر بخوانیم ?  مقاومت فوم بتن

حداکثر درصد مواد افزودنی بتن به چه میزان می باشد ؟

میزان مصرف افزودنی های ملات و بتن بر اساس درصد وزنی ارزیابی شده و نسبت به وزن سیمان مورد مصرف در ترکیب بیان می شود. در صورتی که افزودنی ها مایع باشد نیز حجم افزودنی بر حسب لیتر یا میلی لیتر ارزیابی می شود و به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم سیمان ارائه می شود.

مدل دیگری است افزودنی ها به صورت پودری یا محلول هستند که غلظت کمتری دارند و مقدار مصرف محلول در ترکیب بیشتر است. میزان مصرف ماده افزودنی بر حسب وزن سیمان توسط تولیدکننده مشخص می شود. حداکثر میزان مصرف نیز باید از سوی تولید کننده ارزیابی شود.

برخی از افزودنی ها هستند که اگر به صورت توام مصرف شوند تاثیرات یکدیگر را خنثی می کنند و به طور کلی سبب خاصیت منفی جدیدی می شوند.
غلظت مورد استفاده از موارد مهمی است و باید دقت شود که میزان رقیق بودن افزودنی در وضعیتی باشد که اختلاط بهتر صورت بگیرد.

نحوه ساخت افزودنی بتن به چه صورت می باشد ؟

اضافه کردن افزودنی فوق روان کننده در بتن ها فواید زیادی دارد. در واقع سبب می شود که روانی بتن ها کنترل شود. در واحد مرکزی تولید بتن نیز یک سری دستورالعمل ها و روش های وجود دارد که نسبت آب به سیمان و اسلامپ بتن بررسی می کند و این بررسی باید پیش از اضافه کردن افزودنی فوق روان کننده وجود داشته باشد.

این روش ها به واسطه دستگاه مکانیکی اندازه گیری می شود. این دستگاه اسلامپ سنج بوده و در واحدهای مرکزی تولید بتن استفاده می شود. نیاز به چرخش تیغه های مخلوط کن استفاده می شود. از افزودنی های دیگر نیز در کنار افزودنی فوق روان کننده می شود و به صورت جداگانه نیز در مخلوط کن اضافه شود.

در ساخت این مواد افزودنی گاه روان کننده در پای کار اضافه می شود. در صورتی که افزودنی فوق روان کننده در پای کار به مخلوط بتنی اضافه شود نیاز به یک سری اقدامات اولیه است.

حداکثر درصد مواد افزودنی بتن

حداکثر درصد مواد افزودنی بتن

بیشتر بخوانیم ?  کاربرد فوم بتن

مزایا و ویژگی مواد افزودنی؟

یک سری مزایا برای افزودنی ها در نظر گرفته می شود. مثلاً سبب می شود که در روند کسب مقاومت اولیه سرعت خوبی ایجاد شود. از سوی دیگر سبب می شود تا واکنش های قلیایی سیمان با سنگدانه ها مورد کنترل قرار بگیرد. سبب طولانی شدن زمان گیرش می شود. سبب افزایش کارایی بدون نسبت آب به سیمان می شود. اینطور که مشخص است بتنهای پر مقاومت در برابر یخ زدن تهیه می شود و مکرراً آب می شود. ویژگی های بتن را تا حد زیادی تنظیم و بهبود می بخشد و سبب می شود که هزینه های ساخت و ساز کاهش یابد و در این زمینه به توسعه پایدار کمک زیادی می شود.

۵ نکته مهم درباره مواد افزودنی

✅ سازگاری چند ماده افزودنی فوم بتن سبب می شود تا بتوان از آنها به صورت همزمان استفاده کرد و نیاز است که پیش از کار سازگاری مواد افزودنی با سیمان نیز باید ارزیابی شود.

✅ اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت صورت بگیرد و البته که می بایست عملکرد افزودنی های بتن در طول زمان می بایست ثابت و قابل کنترل باشد.

✅ در ساخت بتن مسلح نباید از کلرید کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوی کلر به صورت غیر از ناخالص استفاده شود.

✅ حداکثر میزان مصرف افزودنی ۵ درصد وزنی سیمان تعیین شده است و باید دقت صورت بگیرد.

✅ حداکثر مقدار مصرف کلرید کلسیم در بتن غیر مسطح نیز تنها ۲ درصد وزنی سیمان خواهد بود.

نکته پایانی

موادی که در ترکیب این افزودنی ها وجود دارد بسیار مهم است به طوری نیاز به مخلوط کن بوده و نیاز است که ترکیب به شکل آرام و پیوسته صورت بگیرد و میزان مخلوط نیز به حجم کل سنجیده شود.

 

سؤالات متداول

۱افزودنی بتن چیست؟
برای اینکه بتن ها در شرایط خاصی ساخته شوند نیاز به یک سری افزودنی است. افزودنی بتن شامل مواد شیمیایی یا معدنی می شود که بر اساس اختلاط بتن به صورت درصدی اجرا می شوند و درصدی از وزن سیمان به وزن بتن اضافه می شود.

۲تولید افزودنی بتن در چند حالت صورت می گیرد؟
به طور کلی تولید افزودنی بتن در دو دسته شیمیایی و معدنی دیده می شود. در مقاله به ارائه تعریف کامل این دو روش و نحوه تولید این مواد از طریق هر یک از آن ها پرداخته شده است.

۳حداکثر درصد مواد افزودنی بتن به چه میزان می باشد ؟
میزان مصرف افزودنی های ملات و بتن بر اساس درصد وزنی ارزیابی شده و نسبت به وزن سیمان مورد مصرف در ترکیب بیان می شود. در صورتی که افزودنی ها مایع باشد نیز حجم افزودنی بر حسب لیتر یا میلی لیتر ارزیابی می شود و به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم سیمان ارائه می شود.

 

برای مشاهده ویدئو فیلترشکن خود را روشن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن مشاوره و فروش

09124806310
09124210058

 
با ما در تماس باشید
https://www.homafoambeton.com/
close-link
Click Me